היום ה-3 לשימוע רה''מ: סנגורי נתניהו יציגו את טיעוניהם בתיק 1000


שתף: