תוכנית רב-שנתית חדשה לצבא? לקודמת חסרים עדיין 3–5 מיליארד שקל


שתף: