בב"ש מודים: הייתה טעות לחשוב לוותר על ויטור


שתף: