תמונות עדכניות של מיקום הפגיעה במיכלית הנפט האיראנית - Magniv - שידורי ספורט, צפייה ישירה