ארדן: "יש תופעות שקיימות רק בחברה הערבית - וצריך להיאבק בהן"

ארדן: "יש תופעות שקיימות רק בחברה הערבית - וצריך להיאבק בהן"
שתף: