82 הרוגים בחברה הערבית מתחילת השנה: ''הזנחה ממשלתית, רשלנות משטרתית''

82 הרוגים בחברה הערבית מתחילת השנה: ''הזנחה ממשלתית, רשלנות משטרתית''
שתף: