חפש פרק / סדרה:

יום שישי, 17 ביוני 2022

כדי להשקות את היבולים שלהם ולהפחית

את יישומי הדשן שלהם בהתאם, נוהג שעשוי לשפר את איכות מי התהום לאורך זמן. ניתן גם לנקות מים לשתייה לאחר שאיבה מבאר, אם כי "זה נוטה להיות יקר", אומר פיליפס. גם טעינת מים לשימוש מאוחר יותר עלולה לגרום למבוכה על הבעלות. קבלת גישה לאספקת מים לצורך טעינה יכולה להיות בעיה אחרת. למרות שהרבה מים המשמשים למילוי מגיעים מעודפים בעונות הרטיבות, בחלק מתחומי שיפוט, זה יכול להיות מסובך בגלל שיקולים משפטיים או פוליטיים לקבל זכויות על המים האלה או להבטיח שהם באיכות מתאימה, אומר ג'ים למורו, נשיא הסניף האמריקאי. של איגוד  הבינלאומי.

logoblog